۱۳۹۳ فروردین ۲۹, جمعه

کتاب: نقل قولهائی از آنارشیست ها
Quotation from Anarchists
ویراستار:پل برمن
Edited by: Paul Berman
By Praeger Publisher,Inc 1972
 
***************
 
ترجمه از : پیمان پایدار
 *************************
مقدمه مترجم:
این کتاب شامل 220 صفحه میباشد.24 صفحه مقدمه ویراستار را در این مرحله از ترجمه فاکتور میگیرم. در آینده اگرعمر کفاف داد و وقتی بود, چرا که مطالب آنارشیستی برای ترجمه فوق العاده زیاد موجود میباشد , تمام و کمال آنرا بشکل پی. دی. اف در خدمت علاقمندان قرار خواهم داد.
                                                      
 لیست فصلهای کتاب
 
Editors' Introduction مقدمه ویراستار/ ص: 3
What Is Anarchism?آنارشیسم چیست /ص: 27
Smash The state  ateداغان کردن دولت/ص: 36
سرمایه داری بزرگترین جنایت پیشه هاست"/ ص: 78 
" Capitalism is the greatest crime of all"
Abolish Godملغی کردن خدا / ص:87
Revolutionانقلاب/ص:93
The Anarchistsآنارشیستها/ ص:127
Who makes the revolution? چه کسانی انقلاب میکنند/ ص:147
Anarchyآنارشی /ص:160
Biographical Notesنوت های بیوگرافیک/ص:213
Books on Anarchismکتابهائی در مورد آنارشیسم /ص:217
 
 **************************************
فصل دوم : داغان کردن دولت
Smash The state 
قسمت ششم
**********************
برای قسمتهای اول, دوم, سوم, چهارم و پنجم به
8م, 10م, 12م ,14م و 16م آوریل 2014 رجوع کنید
***************************************

"دولت.....به هر چیزی که دست میگذارد به فساد می کشاندش"
چه میبایستی انهدام شود ... تا بلکه آزادی محفوظ بماند ؟ اول از همه، البته، چیزی که به شما بیشترین اجحاف را تحمیل میکند , که شما را معلول یا از فعالیت آزادتان جلوگیری میکند; چیزی که تداخل با آزادی شما نموده و وادار به زندگی متفاوت از آنچه انتخابتان است میکند.آن چیزدولت است.
به آن نگاه خوبی بیاندازید و شما خواهید دید که دولت بزرگترین مهاجمان است; بیشتر از آن ، بدترین جانی ای که تا کنون می شناخته اید. جهان را پر از خشونت میکند, با تقلب و فریب، با ظلم و بدبختی.....دولت ....به هر چیزی که دست میگذارد به فساد می کشاندش ."
الکساندر برکمن, آنارشیسم کمونیستی چیست؟ 1928
 Alexander Berkman,What Is Communist Anarchism?1928

***********************

" دولت برای بردگان است;انسانهای آزاد بر خود حکومت میکنند."
آلبرت پارسون, محکوم به اعدام برای بمب گذاری 'هی مارکت ( شیکاکو)',1886
Albert Parsons,on being sentenced to hang for Haymarket bombing(Chicago),1886

***********************
 "وقتی ما خواست نابودی دولت و ارگانهایش را اذعان میداریم بما همیشه می گویند که رویای جامعه ای را در سر داریم که آدمهایش بهتر از آنی که واقعا هستند باشند. اما نه;هزار بار, نه. تنها چیزی که ما می گوئیم اینست که آدمها نمی بایستی توسط چنین نهادهای دولتی بدتر از آنی که هستند بشوند."
پیتر کروپوتکین,آنارشیسم فلسفه و ایده آلهایش
Peter Kropotkin,Anarchism,Its Philosophy and Ideal,n.d 
*******************************

"نابودی تمامی قدرت سیاسی اولین وظیفه پرولتاریا میباشد."
اریکو مالاتستا, فکر و نیت, اول ژولای, 1926
Errico Malatesta,Pensiero e Volonta,July 1,1926

0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی